درباره ما

معرفی:
شركت فنی، مهندسی و بازرگانی توسعه صنایع استیف ایران با حضور جمعي از نخبگان و فعالين حوزه تجارت با هدف خدمت رسانی فنی و بر پايه تحقيقات علمي و بنيادي در بازارهاي تجاري و رقابتي پا به عرصه تجارت جهاني گذاشته است. و هم اكنون به عنوان يكي از شركت هاي موثر در زمينه ارائه پکیج کامل انتقال مواد و قدرت در حوزه جهانی مي باشد. این شرکت توانسته خدمات شاياني را به صنایع غذایی كشور عزيزمان ارائه نماید و گامي موثر در زمينه خدمات مهندسی وبازرگانی بردارد. این شرکت متشکل از تیمی خلاق و متخصص بازاریابی و تحقیقات و توسعه در کشورهای همسایه می باشد و دارای روابط قوی در گمرکات و مرزهای مشترک ایران میباشد.